Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 31/40 

7.2 Verzuimregels

Afwezigheid
Dagelijkse informatie en roosterwijzigingen vind je in magister. Kijk hier geregeld op.

Als je onverwacht niet naar school kunt, moeten je ouders dit voor 09.00 uur telefonisch melden op nummer 020-5797198. Gebeurt dit niet, dan wordt de absentie als ongeoorloofd verzuim beschouwd. Zodra je weer op school komt, heb je een absentiebrief van thuis bij je voor de administratie. Bij regelmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Als je in de loop van de dag de school moet verlaten, meld je je af bij de administratie of de schoolleiding. Alleen zij kunnen toestemming geven de school te verlaten.

Te laat
Indien een leerling te laat is, gaat hij een briefje halen bij de balie. Met dit briefje heeft de leerling toegang tot de lessen. Hieraan hangt de sanctie dat de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur moet komen melden. In Magister komt dan een LO te staan. Als een leerling te laat is door medisch handelen e.d. dan is dit vooraf bij de administratie gemeld door ouders en zal de leerling bij binnenkomst ook een briefje krijgen. In Magister komt dan te staan LG. Er is dan geen sanctie.

Indien een leerling te laat komt door storingen van OV, dan moet er ook een briefje worden gehaald. Als er een vertraging optreed moet ouder (liefst onmiddellijk) school bellen. Bij binnenkomst zal er een briefje worden gegeven. In Magister komt te staan LO. Er is dan geen sanctie. De LO staat cursief.

Vertragingen zijn geen geldige redenen om te laat te komen volgens leerplicht. Te laat komen door OV valt dus onder absentie. Mocht een leerling te vaak om dit soort redenen te laat komen, dan zal de verzuimcoördinator met u contact opnemen wat er aan de hand is en wat er mogelijk te verbeteren valt. U als ouder blijft dus verantwoordelijk voor het op tijd komen van uw zoon/dochter.

Gemiste uren
Leerlingen die uren missen zonder kennisgeving (A in Magister), zullen deze uren moeten inhalen. De administratie zal dan een sanctie toevoegen in de vorm van de volgende dag melden om 8.00 uur. Wij adviseren u regelmatig in Magister te kijken naar de presentie van uw kind. De leerplicht van onze school verwacht dat wij ook leerlingen melden die vaak te laat komen of uren missen (of gecombineerd), zonder dat zij aan de wettelijke urentotaal komen. Ook dan kunt u een oproep verwachten van de leerplicht.

Ziekte
Ben je verhinderd wegens ziekte dan gelden dezelfde regels als bij afwezigheid. Word je ziek tijdens schooltijd, dan meld je je af bij de administratie. Niemand verlaat de school zonder toestemming als hij ziek is. Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis e.d. moet je zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Dit geldt zeker voor regelmatig terugkerende afspraken. Indien een ziekte langere tijd duurt, is het verstandig contact op te nemen met je mentor, zodat eventuele achterstanden tijdig kunnen worden weggewerkt.

Zorgwekkend ziekteverzuim
Door de gemeente Amsterdam, GGD en de leerplicht zijn afspraken gemaakt over het melden van leerlingen die vaak ziek zijn gemeld. Bij de derde keer in een periode van 2 maanden, zal de mentor als eerste contact opnemen met de ouders om te vragen wat de reden van deze afmeldingen is. Hij zal dan overleggen met de verzuimcoördinator over de redenen.
De school zal de leerling aanmelden bij de GGD-arts van de school. Deze zal ouders en kind oproepen voor een gesprek over redenen en indien van toepassing, ouders, leerling en school adviezen geven van hoe om te gaan met hetgeen dat speelt.

Indien ouders niet verschijnen op oproepen van de GGD-arts, dan zal leerplicht ouders gaan oproepen.

Uit de les verwijderd
Als je, om wat voor reden dan ook, uit de les wordt verwijderd, verlaat je onmiddellijk het lokaal en meld je je altijd bij de verzuimcoördinator (begane grond, tegenover de administratie). Daar kun je je verhaal kwijt. Je verlaat het lokaal rustig en gaat in geen geval met je docent in discussie over de verwijdering. Na afloop van de les ga je weer terug naar je docent om het meningsverschil op te lossen, het kan zijn dat je dan een vervolgafspraak maakt met je docent. Indien je niet terugkomt bij je docent of je niet aan de gemaakte afspraken houdt zal hiervan melding worden gemaakt bij de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator zal, na overleg met de schoolleiding, gepaste maatregelen treffen.

Verzuimprotocol Hubertus & Berkhoff