Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 20/40 

5.1 Welke informatiekanalen gebruiken wij?

Op diverse manieren informeren wij ouders en verzorgers. Wij gebruiken daarvoor Magister en wij organiseren diverse informatiemomenten. Tevens wordt er een aantal keer per schooljaar een nieuwsbrief verstuurd. Alle brieven worden verstuurd via ons e-mailadres, tevens zijn deze terug te vinden op onze website.

Contact met de mentor
De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn hun én uw eerste aanspreekpunt. Tijdens het ouderspreekuur na uitgave van de rapporten kunt u met de mentor over de voortgang van uw kind praten. Uiteraard kunt u de mentor zelf ook bellen of mailen (zie overzicht mentoren op de site) om een afspraak te maken.

Ouderavonden
Regelmatig organiseren we ouderavonden. Bijvoorbeeld na het uitdelen van de rapporten of bij de keuze voor een bepaalde opleidingsrichting of het vakkenpakket. Aan het begin van ieder schooljaar is er per leerjaar een kennismakingsavond voor ouders. Op deze avond ontvangt u nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen en kunt u kennismaken met het docententeam en met andere ouders.

Maandelijks verschijnt er een oudernieuwsbrief waarin diverse activiteiten worden aangekondigd. In de eerste nieuwsbrief vindt u de informatie over de ingeplande ouderavonden en andere belangrijke data.