Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 17/40 

4.2 Veiligheid

Veiligheid op school vinden wij heel belangrijk. Wij verwachten dat iedereen met respect met elkaar en elkaars spullen omgaat. We doen alles wat nodig is om leerlingen een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Wij hebben een anti-pestbeleid en een sociaal veiligheidsplan. Jaarlijks monitoren wij hoe de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school beleven en registreren we incidenten in het Incidentenregistratiesysteem (IRS) van onze scholengroep (VOvA).

Veiligheidscoördinator
Op iedere school van het VOvA is een veiligheidscoördinator aangesteld die zich bezighoudt met de veiligheid in en om de school. Geweld en gescheld wordt niet getolereerd, als hier wel sprake van is wordt hier door de veiligheidscoördinator actie op ondernomen.
Onze veiligheidscoördinator is: Dhr. R. van Well (email: r.vanwell@hubertusberkhoff.vova.nl

Als leerlingen te maken krijgen met de aantasting van de sociale en/of fysieke veiligheid, zoals pesten, geweld of discriminatie, dan verwachten wij dat dit onmiddellijk gemeld wordt bij de mentor, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, anti-pestcoördinator of een andere docent/personeelslid.

Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij vermoedens van, of klachten over seksuele intimidatie, bedreiging, ongewenste omgangsvormen, discriminatie, agressie, geweld, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag. Als je op school niet met je mentor, de zorgcoördinator of schoolleiding hierover kunt of wilt praten, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van jouw eigen school dan volgt er altijd een gesprek over wat de situatie geweest is en waar de melding of klacht over gaat. De vertrouwenspersoon zal je begeleiden en adviseren bij de vervolgstappen.

Onze vertrouwenspersonen zijn: 
Dhr. F. Gransjeanf.gransjean@hubertusberkhoff.vova.nl
Mevr. S. de Vinks.devink@hubertusberkhoff.vova.nl

Inschakelen politie
De schoolleiding kan in samenwerking met de veiligheidscoördinator en in aanwezigheid van de politie op onverwachte momenten een onderzoek naar wapenbezit doen. Kluisjes, tassen, fietstassen en buddyseats van brom-/snorfietsen en scooters kunnen altijd door ons worden gecontroleerd.
Bij ernstige gevallen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Indien leerlingen zich schuldig maken aan diefstal, geweld en bedreiging zal de directie het schorsingsbeleid in werking stellen en hiervan (eventueel) melding maken bij de politie.