Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 15/35 

3.7 Toestemming foto- en beeldmateriaal

Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor de wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc.

Mocht jij of je ouders er bezwaar tegen hebben dat je herkenbaar op beeldmateriaal van onze school te zien bent, dan vragen wij je dit uiterlijk 1 oktober 2017 kenbaar te maken bij dhr. Bosch. Je ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar een brief.