Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 12/35 

3.4 Schoolregels

De basisregels
Door je in te schrijven als leerling krijg je rechten (goed onderwijs, goede begeleiding) maar ook plichten (regels naleven, je best doen). Onze schoolafspraken zijn er om te zorgen dat iedereen met plezier naar school gaat en dat we met elkaar omgaan in een positieve sfeer. De schoolregels zijn heel simpel:

De Gouden Schoolregels

 1. Telefoons zijn in de school toegestaan in de pauzes en tijdens tussenuren. Niet in de leslokalen. Het maken van foto’s en filmpjes is verboden.
 2. Eten alleen in de kantine en niet in de gang, kauwgom is verboden in de hele school.
 3. We zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer in onze school.
 4. We lossen problemen op voor we naar huis gaan.
 5. Tijdens de les loop je niet zonder toestemming over de gang.
 6. In de gang loop je rustig naar je lokaal en gebruik je een zachte spreekstem.

Schoolafspraken

 • Elke leerling kan, gedurende een volgens rooster aangegeven tijd, belast worden met opruimwerkzaamheden na de pauzes. Het betreft enkele keren per schooljaar.
 • Wij zijn een rookvrije school.
 • De school is niet verantwoordelijk voor je eigendom. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Gevallen van diefstal, verlies of beschadigingen meld je bij de conciërge of je mentor. Laat geen geld of waardevolle voorwerpen onbeheerd achter in jassen of tassen.
 • De schoolleiding houdt zich het recht voor gedurende het schooljaar het lesrooster te wijzigen. In beginsel dient de leerling van 07.55 - 16.15 uur beschikbaar te zijn voor het volgen van de lessen. Met uitzondering van diner dagen, deze duren tot maximaal 21.00 uur.
 • We praten Nederlands en we schelden niet.
 • Je hebt alles bij je wat je nodig hebt voor de les.
 • We gaan respectvol met elkaar om ook op sociale media.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en eigendommen van de school.
 • Petten en mutsen draag je buiten.
 • Je kleedt je gepast volgens horeca norm (ondergoed is niet zichtbaar).
 • Je bent alleen onder begeleiding in de lokalen of op het dakterras.
 • Als de bel gaat, blijf je zitten; de bel is bedoeld voor docenten.
 • In het lokaal is je jas uit.
 • In de gangen en in de les geen koptelefoons/oordopjes.
 • Niet in de gangen of wc’s rondhangen.
 • Je volgt de aanwijzingen van het personeel altijd op.
 • Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter.
 • Ik bedreig niet, ik neem geen wapens of drugs mee.
 • Ik gebruik binnen en buiten school geen geweld.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze regels te houden.
 • Energydranken zijn verboden
 • Bewaar dingen van waarde in een locker.
 • Ben je klaar met je les dan ga je direct naar huis. Blijf niet rondom de school hangen.
 • Fietsen kunnen in de stalling. Brommers en scooters moeten vanwege brandgevaar buiten blijven.
 • Je draagt geen chador (gezicht bedekkende sluier) of petje met een klep waardoor je gezicht niet goed te zien is. Dit is verboden op onze school. Voor onze docenten is het namelijk lastig lesgeven wanneer ze van leerlingen het gezicht niet kunnen zien.

Hygiëne
Een school die mensen opleidt voor beroepen die met voedsel te maken hebben, moet aandacht besteden aan hygiëne. Wij stellen dus eisen aan de leerlingen en aan het personeel. Van de leerlingen mogen we verwachten dat zij de hygiëne-eisen zullen opvolgen en van het personeel verwachten wij een juiste en heldere controle van deze hygiëne-eisen. Zorg voor de hygiëne moet voor de leerlingen een natuurlijke instelling zijn en/of worden.
Wij zijn op onze school gehouden aan de hygiënecode voor de Bakkerij en Horeca: de zogenaamde HACCP.

Dit houdt voor onze school het volgende in:

 • Gebruik van schone, gestreken en verzorgde vakkleding, incl. dichte veilige schoenen.
 • Het dragen van sieraden (kettingen, piercings, armbanden, ringen, oorbellen, broches en dergelijke) is tijdens de praktijklessen niet toegestaan.
 • Tijdens de serveerlessen zijn zwarte schoenen verplicht (geen sportschoenen).
 • In de bakkerijen/keukens zijn open schoenen verboden en worden veiligheidshoenen aanbevolen.
 • Bij de praktijklessen dienen lange haren niet zichtbaar te zijn.
 • Opzichtige make up is verboden in de keukens, bakkerijen, Grand Café en restaurants.
 • Nagellak en kunstnagels zijn in de praktijklessen niet toegestaan.
 • In de pauzes mag er niet in praktijkkleding buiten de school worden gepauzeerd.
 • Een hoofddoek is toegestaan i.v.m. religieuze overtuiging, mits de hygiëne en veiligheid dat toelaat. Dus geen synthetisch materiaal. In de keukens en bakkerijen is het verboden om met synthetisch materiaal het hoofd te bedekken. Dat is levensgevaarlijk omdat het zeer brandbaar is. Een niet brandbare onderdoek is toegestaan met daaroverheen de koks- en/of bakkersmuts.

In elke praktijkruimte hangen de praktijkregels.

Regeling gymkleding
Voor gymkleding is op onze school geen uniforme kleding voorgeschreven. Een handdoek wel, want douchen is verplicht. Tijdens de gymlessen, dienen sportschoenen te worden gedragen (niet waarmee buiten wordt gelopen), slechts sportschoenen met witte en of naturelkleurige zolen zijn toegestaan. Tevens ben je in het bezit van degelijke gymkleding!

De puntjes op de i
Eigenlijk is daarmee het belangrijkste gezegd. Maar ‘voor de goede orde’, zoals dat heet, volgen hier de puntjes op de i. Lees het volgende aandachtig door, want het excuus ‘dat wist ik niet’ zal niet worden geaccepteerd.
De school verwacht dat je afspraken nakomt en school- en huiswerk goed verzorgt.

Op school is het bezit, gebruik of onder invloed verkeren van verdovende dan wel geestverruimende middelen en/of alcoholhoudende drank, onder welke naam of vorm dan ook, ten strengste verboden. Het leidt tot directe schorsing en voordracht bij de directie tot definitieve verwijdering van de opleiding. Dit geldt ook voor messen en andere voorwerpen die naar het oordeel van de schoolleiding als wapen moeten worden opgevat.
De leerlingen dragen er zorg voor dat lokalen, gangen, meubels en andere inventaris door hun toedoen geen schade lijden. Hieronder wordt ook verstaan het beschrijven of bekladden van tafels, stoelen, muren enzovoort. Leerlingen die schade aan eigendommen van de school veroorzaken, moeten dit zo spoedig mogelijk aan de mentor berichten. De leerling of zijn ouders kunnen voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Opzettelijk toegebrachte schade, vernieling of bekladding kan leiden tot onmiddellijke en definitieve verwijdering.

De lift
Zonder toestemming mag je de lift niet gebruiken. Heb je een (tijdelijke) blessure of een handicap, neem dan contact op met de teamleiders voor toestemming.

Gedrags- en veiligheidsprotocol