Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 14/40 

3.7 Praktische informatie

De administratie
De administratie houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met het verwerken van leerling gegevens. Ook voor de leerlingen houden zij zich bezig met het invullen en administreren van diverse zaken. Om alles goed, snel en nauwkeurig te kunnen uitvoeren, verwachten wij van de leerlingen het volgende:

  • Geef wijzigingen in persoonsgegevens (verhuizing, wijziging van telefoonnummer) zo spoedig mogelijk door aan de leerling administratie en je mentor. Hiervoor is een verhuisformulier beschikbaar.
  • Bij ziekte of afwezigheid moet dit door je ouders voor 09.00 uur telefonisch doorgeven worden.
  • In te vullen formulieren dienen aan het begin van de schooldag bij de administratie te worden afgegeven en kunnen op een later tijdstip weer worden opgehaald. Als het erg druk is met formulieren, kan het invullen een paar dagen duren. Houd daar rekening mee.
  • Tijdens de lessen ga je niet naar de administratie, tenzij je door de administratie bent uitgenodigd.
  • Indien nodig worden rapporten en verzuimbrieven e.d. aan je ouders gestuurd, omdat zij de wettelijke vertegenwoordigers zijn. De school gaat er vanuit dat een minderjarige leerling bij zijn ouders woont, tenzij je ouders bij de school een ander adres opgeven.

Conciërge
De conciërge houdt toezicht op het hele gebouw. Ook is hij verantwoordelijk voor kleine reparaties in het gebouw. Alle aanwijzingen van de conciërge moeten uiteraard door de leerlingen worden opgevolgd. Zijn er problemen met meubilair, lockers, sanitair e.d., dan kun je dit bij hem melden. De conciërge deelt ook te-laat-kom-briefjes uit en regelt de uitvoering van strafmaatregelen.

Kantine
Vanaf 07.45 uur kunnen de leerlingen de aula gebruiken. Uiteraard alleen op tijden dat zij geen lessen moeten volgen. Tijdens de pauzes kunnen zij in de kantines en op het dakterras de meegebrachte eet -en drinkwaren gebruiken. Er bestaat ook een mogelijkheid tot het nuttigen van producten uit eigen keukens en bakkerijen. Daarnaast zijn er ook melkproducten, gezonde frisdranken e.d. te koop. We maken met een groot aantal leerlingen gebruik van de kantines, daarom dragen wij allemaal de verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze er keurig uit blijven zien. Wachttijden die ontstaan door lesuitval kunnen worden doorgebracht in de kantine. Aanwijzingen van de kantinebeheerder en van andere medewerkers van school moeten stipt worden opgevolgd. Zit je in de 1e klas, dan blijf je in de pauzes in de kantine op de 2e etage of dakterras.