Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 8/40 

3.1 Wat bieden wij onze leerlingen?

Het vmbo is een brede opleiding van vier jaar, voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

De onderbouw
In de eerste twee jaar doorloop je de onderbouw. Je krijgt een vakkenpakket dat voor iedereen hetzelfde is. Het zorgt voor een brede algemene ontwikkeling en is een vervolg op de basisschool. In de onderbouw heb je geregeld wat huiswerk mee naar huis. Het zal niet veel zijn, maar je moet er wel rekening mee houden. Wij zijn GEEN huiswerkvrije school!

Dit zijn de leergebieden die je in elk geval krijgt:

 • Communicatie (Nederlands, Engels, Frans en Duits)
 • Wiskunde
 • Mens en maatschappij (burgerschapsvorming, geschiedenis, aardrijkskunde)
 • Mens en natuur (techniek, natuur- en scheikunde, biologie en verzorging)
 • Sport en bewegen (lichamelijke opvoeding)
 • Kunst en cultuur (tekenen, drama, handvaardigheid)
 • Economie
 • Rekenen
 • ICT
 • ‘Praktische Sectororiëntatie’ (je snapt het al: hierin leer je alvast iets over allerlei soorten werk waar je later uit gaat kiezen)

In speciale mentorlessen leer je hoe je je werk het best kunt aanpakken en hoe je het best met anderen kunt omgaan. Iedere leerling heeft een mentor en een duo mentor. Daar kun je altijd terecht als er iets is. Je ouders ook trouwens.

Mediators
Elke eerste klas wordt begeleid door 2 leerlingen (Mediators) uit klas 3. Bij deze leerlingen kun je terecht als je met kleine probleempjes rondloopt waar je zelf niet zo snel een oplossing voor hebt. In het begin van het schooljaar worden ze aan jullie voorgesteld!

Kiezen
Aan het eind van klas een wordt er gekozen tussen Duits en Frans.

De volgende vakken zijn verplicht:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits/Frans
 • wiskunde
 • economie
 • rekenen
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke Opvoeding
 • CKV
 • LOB

Het kiezen van een opleidingsrichting is best moeilijk. Je moet nadenken over wat bij je past, hoe jij je toekomst ziet en waar je goed in bent. Daarom helpt de school je hierbij. Dat onderdeel heet Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB).

Kiezen voor een leerweg
Maar er is nog een keus die gemaakt moet worden na twee jaar onderbouw; de keus tussen een basisberoepsgerichte leerweg en een kaderberoepsgerichte leerweg.

 • Wanneer je praktisch bent ingesteld, is de basisberoepsgerichte leerweg iets voor jou. Je krijgt praktijkles, soms op een stage- of werkplek binnen en buiten de school en daarin leer je heel gericht voor één vak of werkgebied. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je, na het behalen van je diploma, doorstromen naar de assistenten- of basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Wanneer je liever leert door een combinatie van praktijk en theorie, dan is de kaderberoepsgerichte leerweg iets voor jou. Met deze leerweg stroom je door naar het middelbaar beroepsonderwijs; de vakopleidingen op niveau 2 of de middenkaderopleiding op niveau 3 of 4.

De bovenbouw
Aan het einde van het tweede jaar heb je gekozen voor een leerweg. Wat je ook hebt gekozen, in de derde en vierde klas zal blijken wat je sterke kanten zijn, wat je leuk vindt en hoe je verder zou willen. In deze laatste twee jaar wordt natuurlijk ook weer aandacht besteed aan beroepskeuze, aansluitend op de Praktische Sector Oriëntatie in de eerste twee jaar. We bezoeken met de klas beurzen, open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van mbo-opleidingen. Ook zijn er interne en externe bedrijfsstages bij bijv. hotel Casa400, restaurant De Kas en de Bijenkorf.
Ook in de bovenbouw heb je geregeld wat huiswerk mee naar huis. Het zal niet veel zijn, maar je moet er wel rekening mee houden. Wij zijn GEEN huiswerkvrije school!

Maatschappelijke stage
In klas 2 gaan alle leerlingen op een maatschappelijke stage. Deze stage vindt plaats bij een non-profit organisatie. Hierbij kan je denken aan vrijwilligersorganisaties, verzorgingshuizen, sportverenigingen, basisscholen e.d. Tijdens deze week kom je dan in aanraking met werken in de ‘echte’ wereld. De leerling mag in de eerste instantie zelf een stageplek zoeken. Mocht dat niet lukken dan helpt de school hierbij.

Bliksem stage
Onze leerlingen in klas twee gaan ook op bliksemstage. Deze stage vindt plaats in branche gerelateerde bedrijven zoals bakkerijen, hotels en restaurants.

Burgerschapsvorming en sociale integratie
In de programmering van het onderwijs wordt burgerschapsvorming en sociale integratie opgenomen. Scholen geven daar zelf vorm en invulling aan. Daarbij gaan we er in ons onderwijs vanuit dat:

 • leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
 • het onderwijs mede gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
 • leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.