Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 4/40 

2.1 Waar staan wij voor?

Visie Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool
“De lerende Vakschool, waar iedereen zich thuis voelt.”

De Hubertus & Berkhoff is een onderwijsinstelling voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. De school is onderdeel van een maatschappij, waarin mensen samen leven, werken en groeien. De school bereidt leerlingen voor om te kunnen deelnemen aan deze samenleving.

De Culinaire Vakschool:
Onze school is ontstaan uit de twee gerenommeerde en gewaardeerde onderwijsinstituten: de Hubertus Vakschool en De Berkhoff, waarin leerlingen sinds jaar en dag hebben kunnen leren bakken, koken en serveren. Door gedurende de schoolloopbaan continu aandacht te besteden aan de vaardigheden die deze beroepsprofielen verlangen streeft De Culinaire Vakschool ernaar betekenisvol onderwijs aan te bieden met het accent op het ambacht! Een belangrijk onderdeel daarvan is de verbinding met het bedrijfsleven.

De school waar iedereen leert:
Doordat mensen leren en zich ontwikkelen, verandert de maatschappij. Ook binnen de Hubertus & Berkhoff leren en groeien de leerlingen en docenten samen in die alsmaar veranderende omgeving. Leerlingen halen het beste uit zichzelf en uit elkaar om zo hun weg te vinden naar een vervolgopleiding. Docenten bewaken het leerproces, houden rekening met de verschillen tussen leerlingen en blijven hun pedagogische en didactisch handelen ontwikkelen.

De school waarin jij je thuis voelt:
Onderwijs en leren is pas mogelijk wanneer men elkaar met respect behandelt, wanneer er aandacht is voor elkaar en men zich prettig voelt. Binnen de Hubertus & Berkhoff zijn leerlingen, ouders, docenten en het ondersteunend personeel betrokken, om te zorgen voor een positief en veilig schoolklimaat voor iedereen.

Ons schoolgebouw
We hebben een prachtige plek op de Zuidas tegenover de RAI. De Hubertus & Berkhoff beschikt over bakkerijen, keukens, twee eigen lesrestaurants en een Grand Café waar de leerlingen kunnen oefenen in de praktijk. In ons moderne nieuwe schoolgebouw wordt de kleinschaligheid gewaarborgd door de verdeling van onder- en bovenbouw. Restaurants Délicieux en Grand Café Sud zijn toegankelijk voor gasten van buiten de school.

TTO
Bij de Hubertus & Berkhoff kun je de tweetalige vmbo-opleiding (TTO) voor de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg volgen. Meer informatie over onze TTO-opleiding vind je op onze website (kopje Onderwijs), hier vind je ook informatie over onze opleidingsrichtingen Horeca, Brood & Banket en Recreatie.

Gemengde leerweg
Met ingang van dit schooljaar bieden we ook de gemengde leerweg aan. Dit is een programma met theorievakken op mavoniveau en veel praktijkvakken.
De gemengde leerweg is een van de vijf leerwegen in het Nederlandse vmbo. Het verschil tussen vmbo theoretisch en vmbo gemengde leerweg is dat bij de gemengde leerweg, leerlingen over het algemeen 1 AVO vak minder volgen dan bij de theoretische leerweg. In plaats daarvan krijgen ze vier uur beroepsgericht onderwijs. Hubertus & Berkhoff heeft als profiel Horeca Bakkerij en Recreatie (HBR). Voor de gemengde leerweg kan er alleen examen gedaan worden in de modulen Gastheerschap en Keuken.

Er is gekozen om de volgende AVO vakken aan te bieden: Frans, Duits, Engels, Wiskunde, Economie, Nederlands en Lichamelijke Opvoeding 2.”