Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 3/40 

2. Onze school

De Hubertus & Berkhoff heeft een jarenlange traditie als leerschool voor de Horeca, Brood & Banket en Recreatie (HBR). We noemen ons ook wel ‘De Culinaire Vakschool’! Wij bieden kleinschalig vmbo-onderwijs voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Dit schooljaar gaan wij ook starten met de gemengde leerweg. In totaal zijn er circa 520 leerlingen, van wie een deel uit Amsterdam komt en een deel uit de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Leerlingen en docenten kennen elkaar goed en dat geeft een veilig gevoel.

De nadruk binnen onze school ligt op gedrag, inzet en motivatie. Er zijn duidelijke regels, daardoor komt iedereen tot zijn recht. Er is veel individuele aandacht. Iedereen voelt zich dan ook snel op zijn gemak en niemand valt buiten de boot. Als er problemen zijn, dan helpt een professioneel zorgteam om oplossingen te zoeken. Belangrijk is het aanleren van een dienstverlenende werkhouding en er is veel aandacht voor omgangsvormen en sociale vaardigheden.

De eerste klassen krijgen zo veel mogelijk les op een eigen verdieping. Vanaf leerjaar één en twee zijn de kook- en baklessen gericht op zelfstandig functioneren en ouderwets vakmanschap. In de derde klas bieden wij breed consumptief aan. In het vernieuwde VMBO bieden wij HBR aan: Horeca, Brood & Banket en Recreatie. Leerlingen in de onderbouw en bovenbouw krijgen de zorg en de verantwoording voor een eigen bakkerswinkel, restaurant, informatiebalie, kantine en magazijn. In de vierde klas gaan wij vak verdiepende keuzemodules aanbieden.

Onze school maakt deel uit van de scholengroep VOvA. Meer informatie is te lezen in hoofdstuk 9 ‘Onze scholengroep’.

Naam van de school
Onze schoolnaam is een samensmelting van de voormalige horecascholen De Berkhoff en Hubertus Vakschool. Een bewuste keuze om de binding met de rijke horeca- en bakkerijgeschiedenis en herkenning van beide scholen in Amsterdam en omstreken te behouden.

Betekenis van de beide schoolnamen
Meneer Berkhoff was een Amsterdamse banketbakker met een familiebedrijf in de Leidsestraat. Hij vervaardigde in 1901 de bruiloftstaart van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik en was in 1924 de eerste voorzitter van de Nederlandse Banketbakkers-vereniging. De taart voor het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard werd door het docententeam van De Berkhoff gemaakt.

De Hubertus Vakschool is van oudsher genoemd naar de heilige Hubertus van Luik, die leefde van 655 tot 727. Over zijn leven zijn verschillende beschrijvingen gemaakt en daaruit is de legende van Sint Hubertus ontstaan. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een oneerbiedige activiteit was op die dag. Toen Hubertus bijna een groot hert te pakken had, keerde het dier zich naar hem toe en verscheen een lichtend kruis tussen zijn gewei. Een stem zei dat Hubertus naar Lambertus van Maastricht moest gaan, de bisschop van die stad. Daar ging hij in de leer en Hubertus zou de bisschop later ook opvolgen. Later verhuisde hij de bisschoppelijke zetel naar Luik.