Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 4/35 

2.1 Schoolprofiel

Visie Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool
“De lerende Vakschool, waar iedereen zich thuis voelt.”

De Hubertus & Berkhoff is een onderwijsinstelling voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. De school is onderdeel van een maatschappij, waarin mensen samen leven, werken en groeien. De school bereidt leerlingen voor om te kunnen deelnemen aan deze samenleving.

De Culinaire Vakschool:
Onze school is ontstaan uit de twee gerenommeerde en gewaardeerde onderwijsinstituten: de Hubertus Vakschool en De Berkhoff, waarin leerlingen sinds jaar en dag hebben kunnen leren bakken, koken en serveren. Door gedurende de schoolloopbaan continu aandacht te besteden aan de vaardigheden die deze beroepsprofielen verlangen streeft De Culinaire Vakschool ernaar betekenisvol onderwijs aan te bieden met het accent op het ambacht! Een belangrijk onderdeel daarvan is de verbinding met het bedrijfsleven.

De school waar iedereen leert:
Doordat mensen leren en zich ontwikkelen, verandert de maatschappij. Ook binnen de Hubertus & Berkhoff leren en groeien de leerlingen en docenten samen in die alsmaar veranderende omgeving. Leerlingen halen het beste uit zichzelf en uit elkaar om zo hun weg te vinden naar een vervolgopleiding. Docenten bewaken het leerproces, houden rekening met de verschillen tussen leerlingen en blijven hun pedagogische en didactisch handelen ontwikkelen.

De school waarin jij je thuis voelt:
Onderwijs en leren is pas mogelijk wanneer men elkaar met respect behandelt, wanneer er aandacht is voor elkaar en men zich prettig voelt. Binnen de Hubertus & Berkhoff zijn leerlingen, ouders, docenten en het ondersteunend personeel betrokken, om te zorgen voor een positief en veilig schoolklimaat voor iedereen.

Nieuwbouw
We hebben een prachtige plek op de Zuidas weten te bemachtigen tegenover de RAI. De Hubertus & Berkhoff beschikt over bakkerijen, keukens, twee eigen lesrestaurants en een Grand Café waar de leerlingen kunnen oefenen in de praktijk. In ons moderne nieuwe schoolgebouw wordt de kleinschaligheid gewaarborgd door de verdeling van onder- en bovenbouw. De restaurants en het Grand Café zijn toegankelijk voor gasten van buiten de school.

Schoolprofiel
De Hubertus & Berkhoff heeft een jarenlange traditie als leerschool voor de Horeca, Brood & Banket en Recreatie. We noemen ons ook wel ‘De Culinaire Vakschool’! Wij bieden kleinschalig onderwijs met veel individuele aandacht. In totaal zijn er circa 520 leerlingen, van wie een deel uit Amsterdam komt en een deel uit de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Leerlingen en docenten kennen elkaar goed en dat geeft een veilig gevoel.

De nadruk binnen onze school ligt op gedrag, inzet en motivatie. Er zijn duidelijke regels, daardoor komt iedereen tot zijn recht. Er is veel individuele aandacht. Iedereen voelt zich dan ook snel op zijn gemak en niemand valt buiten de boot. Als er problemen zijn, dan helpt een professioneel zorgteam om oplossingen te zoeken.
Belangrijk is het aanleren van een dienstverlenende werkhouding en er is veel aandacht voor omgangsvormen en sociale vaardigheden.

De eerste klassen krijgen zo veel mogelijk les op een eigen verdieping. Vanaf leerjaar één en twee zijn de kook- en baklessen gericht op zelfstandig functioneren en ouderwets vakmanschap. In de derde klas bieden wij breed consumptief aan. In het vernieuwde VMBO bieden wij HBR aan: Horeca, Brood & Banket en Recreatie. Leerlingen in de onderbouw en bovenbouw krijgen de zorg en de verantwoording voor een eigen bakkerswinkel, restaurant, informatiebalie, kantine en magazijn. In de vierde klas gaan wij vak verdiepende keuzemodules aanbieden.

TTO
Bij de Hubertus & Berkhoff kun je de tweetalige vmbo-opleiding (TTO) voor de kaderberoepsgerichte (plus) leerweg volgen. De Hubertus & Berkhoff was een van de eerste scholen in Nederland die deze vmbo-opleiding heeft opgestart.

Meer informatie over onze TTO-opleiding vind je op onze website (kopje Onderwijs), hier vind je ook informatie over onze opleidingsrichtingen Horeca, Brood & Banket en Recreatie en de vakmanschapsroute.