Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 3/35 

2. Even voorstellen

De Hubertus & Berkhoff is een vmbo-school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met de
richtingen Horeca, Brood & Banket en Recreatie (HBR). Bij ons op school doen leerlingen veel basiskennis op over hun toekomstige vak. Naast algemene vaardigheden, zoals het leren van de Nederlandse en een vreemde taal én het omgaan met computers, oefenen zij ook allerlei sociale en maatschappelijke vaardigheden. De nadruk binnen onze school ligt op gedrag, inzet en motivatie. Er zijn duidelijke regels. Daardoor komt iedereen tot zijn recht.

Naam van de school
De verhuizing van De Berkhoff en de Hubertus Vakschool naar onze nieuwe locatie brengt vanzelfsprekend een nieuwe naam met zich mee. We hebben ervoor gekozen de huidige namen van de scholen zodanig te bewerken, zodat de binding met de rijke horeca en bakkerij geschiedenis en herkenning van beide scholen in Amsterdam en omstreken blijft behouden

Betekenis van beide schoolnamen
Meneer Berkhoff was een Amsterdamse banketbakker met een familiebedrijf in de Leidsestraat. Hij vervaardigde in 1901 de bruiloftstaart van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik en was in 1924 de eerste voorzitter van de Nederlandse Banketbakkers-vereniging. De taart voor het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard werd door het docententeam van De Berkhoff gemaakt.

De Hubertus Vakschool is van oudsher genoemd naar de heilige Hubertus van Luik, die leefde van 655 tot 727. Over zijn leven zijn verschillende beschrijvingen gemaakt en daaruit is de legende van Sint Hubertus ontstaan. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een oneerbiedige activiteit was op die dag. Toen Hubertus bijna een groot hert te pakken had, keerde het dier zich naar hem toe en verscheen een lichtend kruis tussen zijn gewei. Een stem zei dat Hubertus naar Lambertus van Maastricht moest gaan, de bisschop van die stad. Daar ging hij in de leer en Hubertus zou de bisschop later ook opvolgen. Later verhuisde hij de bisschoppelijke zetel naar Luik.