Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar vorige paginaOuders

Medezeggenschap

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij op de Hubertus & Berkhoff belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. In april 2016 is voor het VOvA een nieuw medezeggenschapsstatuut vastgelegd. Nieuw daarin is een deelraad per schoollocatie. In deze deelraad zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd . Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en waar de leden advies- en/of instemmingsrecht op hebben, komen in de deelraad aan bod. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de schooldirecteur.

Wie zitten er in de deelraad?

Personeelsleden
Dhr. Smit (voorzitter)
Dhr. Lieverse (secretaris)
Mevr. Sanders
Dhr. R. van Beek
Ouders
Mevr. van der Meulen
Mevr. de Swart
Leerlingen
Jeroen Wierenga

Ga hier naar de speciale inlogpagina voor leden van de deelraad.