Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar vorige paginaFilmpjes

 7/8 

TTO bij de Hubertus & Berkhoff

Bij ons op school kun je ook een tweetalige vmbo-opleiding (TTO) volgen. De voertaal bij een aantal vakken is dan Engels. De nadruk ligt op een goede spreek- en luistervaardigheid. Dit filmpje vertelt je meer over onze TTO-opleiding!